0975 699 659

Biển quầy lễ tân
TV-19H

Biển lễ tân khách sạn nhà hàng – Reception board

Code: TV-19H

Size: 300*120*155 (mm)