0975 699 659

Kẹp tên món ăn
TV-28A

Kẹp tên món ăn, kẹp số bàn, kẹp menu cho nhà hàng, khách sạn – Sign Stand

Cod: TV-28A

Size: Φ80*280 mm