0975 699 659

Xe đẩy hành lý
TV-12A

Xe đẩy hành lý Khách sạn – Hotel trolley luggage cart portable

Code: TV-12A

Size: (L)1500mm x (W)550mm x (H)1820mm