0975 699 659

Xẻng xúc bột inox
TV-151901

Xẻng xúc bột – Stainless Steel Powder Scoop

Chất liệu: Inox

Công năng: Dùng để xúc bột